top of page

الخبرة البحثية

الربو / الحساسية، أمراض الكلى، الاضطرابات العصبية، اضطرابات القلب والأوعية الدموية، التغذية والأيض، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، طب الأورام، طب العيون، جراحة العظام، الجهاز الهضمي، الاضطرابات النفسية، الأمراض المعدية، أمراض الرئة والجهاز التنفسي، الطب الباطني والمسالك البولية، جراحة العظام ودراسات القلب والأوعية الدموية.

123-9Ikq_cover.jpg

زراعة الخلايا 

تسلسل الجينات 

فحص المجهر الإلكتروني 

Research: Project
bottom of page